Servis Değişikliği | Hemşire istemediği serviste çalıştırılabilir mi?

Servis Değişikliği | Hemşire istemediği serviste çalıştırılabilir mi?

Servis Değişikliği ve İşlemleri

Değerli Meslektaşlarımız, Hemşirelik mesleği, geniş bir tedavi grubunu kapsaması doalaıyısı ile çok spsifik olmayan birimler haricinde tüm servis, birim ve idari noktalarda görevlendirilebilmektedirler. Uzman Hemşire kavramının tam olarak oturmamış ve tanımının yapılmamış olmasınından dolyı şu anda Üniversitelerin Hemşirelik bölümlerinden mezun olan meslekteşalarımız atandıkları yerde ilgi alanı yada daha efektif çalışabileceği yerde değil ihtiyaca binaen görevlendiriliyor. Bu yazımızda Hemşirelerin çalışma koşulları ve servis değişikliği konusunu anlatacağız. Yazımız aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

 • Yeni Atanan Hemşire Nerede Çalışır?
 • Özelikli Birimlerde kimler çalışabilir
 • Hangi servisler yoğun olarak çalışır
 • En çok hangi serviste nöbet tutulur?
 • Servis Değişikliği Nasıl yapılır
 • Servis Değiştirme Dilekçesi

Yeni Atanan Hemşire Nerede Çalışır?

Sağlık Bakanlığı’na yapıaln hemşire atamaları, sosyalleştirme bölgesi olarak atanırlar, yani atandığınızda öncelikle usulen o Valilik Emrine atanırsınız. Valilik sizi İl Sağlık Müdürlüğü emrine görevlendirir ve Nihayetinde  il Sağlık Müdürlüğü sizi görev yapacağınız hastane ya da Toplum Sğalığı Merkezine görevlendirir. Bu noktadan sonra çalışacağınız birimi hastanenin Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) belirler.  Sağlık Hizmetleri Müdürü, ihtiyaç belirlenen bir servise görevlendirir.

Özelikli Birimlerde kimler çalışabilir ?

Özelikli Birimler den kasıt, yoğun çalışan, deneyim isteyen personellerin çalıtıkları birimdir.

Özelikli Birimler Hangileridir ?

 • Ameliyathane
 • Anjiyo Üniteleri
 • Palyatif Bakım Merkezleri
 • Doğumhane
 • Yenidoğan Ünitesi – Servisi
 • Süt Çocuğu Ünitesi Servisi
 • Yanık Üniteleri
 • Diyaliz Birimleri
 • Acil Servis- Acil poliklinik
 • Kapalı Psikiyatri Servisleri
 • AMATEM
 • Çocuk İzleme Merkezi
 • İzolasyon Odaları
 • Organ ve Doku Nakil Üniteleri
 • Kemik İliği Nakil Üniteleri

Özelikli birimlerde çalışan personel için öndenen Döner sermeye Ek ödemesi %50 artırımlı olarak ödenir. bu birimlere deneyimli personeller seçilir ve çalıştırılırlar.

Sağlık Hizmetleri Müdürü ilk defa açıktan atanan personeli bu brümlerden özelikle Acil Servis ve Ameliyathande görevlendirmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Hangi servisler yoğun olarak çalışır ?

Aslında Bunu söylemek zor. çünkü aslında hastane bir bütün olarak çalışır ve hemen hemen tüm sservis ve birimler kendine göre yoğundur. kimi servislerde hasta sirkülasyonu çok hızlı ve basit tedavi işelmleri yapılırken, kimi servislerde hasta sirkülasyonu yavaş ama hasta başına yapılan tedavi işlemi çok fazladır.

Ama temel olarak Özelikli birimler hem yoğun hem de çoklu tedavi uygulaması gereken bölümlerdir. dahiliye, göğüs hastalıkları gibi servislerde rutin tedavi planları uygulanırken diğer özelikli birimlerde ani kararlar ile değişsen teedavi  işlemleri yapılmaktadır.

En çok hangi serviste nöbet tutulur?

Nöbet tutmak, mesai sonrası verilen hizmetin  bir ya da bir kaç kişi tarafından sürekliliğinin sağlanması anlamına gelir. Sağlık personelleri çalıştıkları birimde nöbet tutar ve hizmetin devamlılığını sağlarlar.

30 Gün üzerinden ve 8 hafta sonu olarak hesaplanırsa bir serviste normal mesai 172 saattir, geriye kalan 544 saat nöbet olarak çalışılır, servis sorumlu hemşiresi bu saatleri servis çalışanları arasında pay eder ve nöbet yazarlar, serviste çalısan sayınıa oranladığınızda ay içinde kaç nobet tutulacağı bulunmuş olur. genel olarak tüm servislerde nöbet sayıları eşit olur. ama servisin yoğunluğuna göre nöbet azalabilir ya da çoğalabilir.

Servis Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Servis Değişikliği Dilekçesi
Servis Değişikliği

Servis Değişikliğini sadece Sağlık Hizmetleri Müdürü ya da onun görevlendirdiği personel (Müdür yardımcısı, Süpervisor v.s.) tarafından yapılır. Sağlık Hizmetleri Müdürü sizi isteğiniz doğrultusunda görevlendirebeileceği gibi ihtiyaca binaen resen başka bir birimde görevlendirebilir. Eğer Bulunuduğun servisten başka bir birime görevlendirilmek istiyorsanız bunu yazılı olarak talep etmelisiniz. Servis değiştirme dilekçenizde ise değiştirme sebebinizi belirtmeli, varsa gitmek istediğiniz birim ile ilgili deneyimlerinizi, sertifikalarınızı vs. ek olarak sunmalısınız.

Servis Değiştirme Dilekçesi

Servis değiştirme talep dilakçesi bazı hatanelerde standart kalite formu olarak bulunsa da bu kalite formu yerine dilekçe ile talpe edebilirsiniz.

Öncelike Dilekçenizi Hastane Başhekimliği’ne yazmalı ve altına da Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü diye ek yapmalısınız.

Dilekçey eBulunduğunuz servisi belirtmeli ve gitmek istediğiniz servisi nedenleri ile yazmalısınız.

İsim ve imza bölümüne Adınızı  ve Soyanızı sonrası Sicil Numaranızı eklemelisiniz


Servis Değiştirme Dilekçesi
Servis Değiştirme Dilekçesi

Hemşire istemediği serviste çalıştırılabilir mi ?

Baştan da belirttğimiz üzere kiminn hangi serviste çalışacağınıa Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür karar verir. Bulunduğun serviste morla motivasyon konusunda problem yaşanıyor, ve diğer personeller ile iletişim konusunda güçlüklerle karşılaşıyorsanız, bunu uygun bir dille belirtip servisnizi değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü durumu değerlendirecek ve ona göre karar verecektir. Talebiniz olumlu karşılanabilir ve sizi o servisten gene uygun gördüğü bir servise görevlendirebilir.  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü talebinize olumsuz yanıt verdiği takdirde, konu ile ilgili başhekimliğe başvuruda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir