Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi - Sağlık Bilimleri Fakultesi

Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi

Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi

Hemşireler, ebeler, hekimler; direkt olarak insan ile iletişime geçen birebir hastaların problemleriyle ilgilenen meslek guruplarındandır. İnsan unsurunun birinci planda tutulan meslek çalışanlarında; depresyon, tükenilmişlik hissi daha çok görülür.Bu durum Sağlık Çalışanlarınınnın yasşam kalitesini düşürür. Stersli ve yoğun ortamlarda çalışan bireylerin yaşam kalitelerinin düşmesi de kaçınılmazdır.

Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi

Sağlıkçıların  yoğun iş yükü, ağır ve ölümcül hastaya bakım verme, iş yerinde görev paylaşımı sorunlarının yaşanması, herkesin çalışma prensiplerinin farklı olması, uyku düzeninin bozulması, nöbetler, hasta yakınları ile uğraşmak, ekonomik problemler gibi nedenler stres ve gerginliğe yol açarak yaşam kalitesini etkilemektedir.

Motivasyon için Önlemler Alınmalı

Sağlık çalışanlarının verimli olarak çalışmalarını sağlayacak etmenlerin başında yaşam kalitesi gelmektedir. Bu nedenle çalışanların yaşam kalitelerini yükseltilmeye yönelik olarak, mesleklerinden kaynaklanan olumsuzluklar önlenmeye çalışılmalıdır.

Yoğun Çalışma Temposu ve Stress Kronik hastalıklara Davetiye Çıkarıyor

Kadın çalışanların yaşam kalitesi erkek çalışanlara göre daha düşük olması, kadın çalışanların yaşam kaliteisini etkileyen meslek dışı sosyo-demogrofik etmenlerinde olduğunu düşündürmektedir. Yapılan araştırmalarda sağlık sekterönde çalışan bireylerin diğer sekterlerde çalışanlara göre daha stresi oldukları için sigara kullanımı ve buna bağlı kronik hastalıkların arttığı bilinmektedir.  Bu konularda kronik hastalıkları önlemeye ve ergonomik çalışma ortamlarının oluşturulmasına ayrıca sigara kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir