Sağlık Bakanlığı Tayin İşlemleri Hakkında Herşey - Sağlık Bilimleri Fakultesi

Sağlık Bakanlığı Tayin İşlemleri Hakkında Herşey

Sağlık Bakanlığı Tayin İşlemleri

Devlet kurumlarında görev yapan memurlar, çeşitli sebelerle yada kendi isteği ile aktif olarak görev yaptığı ilden, aynı il içinde başka bir ilçeye ya da  başka bir ile tayinini isteyebilir. Personel tayinleri belli bir mevzuata göre yapılır ve bu mevzuat dışına çıkmak neredeyse imkansızdır. Dönem Tayinler Dışında yapılan yer değiştirme işlemleri SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ ne göre yapılır. Özelikle Sağlık Bakanlığı Personel lerinin Sağkık Hizmetleri Sınıfında çalışanları için tayin işlemleri bayağı çetrefillidir.  Bu yazımızda Sağlık Bakanlığı Personel tayin işlemleri hakkında bilgileri sunacağız. Yazımız Aşağıdaki Başlıklardan opluşmaktadır.

 • Tayin Nedir?
 • Kimler tayin isteyebilir ?
 • Sağlık Bakanlığı Tayin Dönemleri
 • Alt Bölge Tayinleri Nedir Kimler Alt bölge tayini isteyebilir ?
 • Üst bölgelere tayin talep edilebilir mi?
 • Mazeret tayinleri nelerdir
 • Sağlık Nedeniyle tayin
 • Eş Durumu sebebiyle tayin
 • Eğitim durumu sebebiyle tayin
 • Güvenlik sebebiyle tayin
 • Eşin Vefatı sebebiye ve Boşanma Sebebiyle Tayin
 • Tayinlerin iptali
 • Tayin edilen yere gitmek zorunlu mu?

Tayin Nedir?

Tayin Devlet kurumlarında çalışan personellerin bulunduğu ilden başka bir ilçeye, kuruma ya da başka bir ile görev yerinin değiştirimesi işlemidir. Devlet kurumlarında çalışan ve özelikle belirtilmesi ve sözleşmeye bağlı değil ise tayin talebinde bulunabilir. Tayin işlemleri mevzuatlar uygun olarak yapılır ve bu mevzuatın dışında işlem yapmak neredeyse imkansızdır. Bakanlık tarafından özelikle talep edilmediği, yada görev değişikliği yapılmadığı sürece mevzuat dışında tayin yapılmaz.

Kimler tayin isteyebilir ?

Yukarıdaki Paragrafta da belirttiğimiz üzere özel bir sözleşme yada mevzuat çerçevesinde belirtilmemiş ise tüm personeller tayin talebinde bulunabilir. buradaki en önemli durum gidilecek yerde de o bakanlığa ait bir kurumun olması ve kadronuzun oo kurumda çalışabilecek durumunun olmasıdır. Örnek olarak Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiyede kendi kurumu vardır ve Sağlık Bakanlığı personel leri Bulundukları yerden Türkiye de bulunan herhangi bir yere yada Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışındaki hastaneleri yerlere tayin yada görevlendirme talep edebilir. Fakat Dışişleri Bakanlığı’nın bazı illerde herhangi bir kurumu yoktur, dolayısı ile bu personeller Uşak, Kütahya gibi illere tayin talebinde bulunamazlar.

Sağlık Bakanlığı Tayin Dönemleri

Sağlık Bakanlığı’nda tayin yılda iki defa yapılır ve “İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası” olarak adlandırıulır. Bu dönemler bazır yıllarda sarkama olsada her yılın 1. ayı ile 7 ayında yapılır. Bu dönemlerde tayin dönemleri ile ilgili münhal kadrolar ile kimlerin bu kuraya başvurabileceği belirtilir. Açıklanana Münhal kadrolardan Puan sıralaması yapılarak personeller başka bir ile tayin edilebilirler.  Sağlık Bakanlığı Tayin başvuruları Yönentim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nin internet erişim sayfasında yayınlanır. Bu Dönemler dışında tayinlar sadece alt bölge tayinleri ile mazerete tayini ile yapılabilmektedir.

Alt Bölge Tayinleri Nedir ? Kimler Alt bölge tayini isteyebilir ?

Sağlık Bakanlığı insan ve yatırım llkaynaklarının doğru ve etkili kullanımı için Türkiye’de illleri belli bölgelere ayırmıştır. Bu bölge grupları her Sağlık Hizmetleri Sınıfında olan personeller için ayrı düzenlenir ve her 2 ayda bir güncellenir. 2018 yılı Bölge Hizmet Gruplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Dönem Tayini dışında tayin istemek için bu bölge hizmet gruplarına uygun olarak her zaman tayin talebinde bulunulabilir. Personeller çalıştıkları ilin bölge hizmet grubunun üst grubunda bulunan illere tayin isteyemezler. Bunu aşağıdaki tabloda açıklayabiliriz.

 

2018 Hemşire Bölge Hizmet Grupları

2018 Hemşire Bölge Hizmet Grupları[/caption]

Yukarıdaki tablo da  2018 Yılı Kasım – Aralık Hemşire Böge hizmet Grupları görülmektedir.  Mevzuata göre;

 • A grubunda çalışan bir personel aynı gölgenin B,C,D grupları ile alt bölgelerin tamamına,
 • B grubunda bulunan ilden Aynı gölgenin C,D gruplar ile alt bölgelerinin B,C,D gruplarına
 • C grubunda bulunan ilden aynı grubun D grubu ile alt bölgelerinin C,D gruplarına
 • D grubunda bulunan ilden alt bölgesindeki D bölgelerine her zaman tayin talebinde bulunulabilir.

Mesela Samsun’da görev yapan bir hemşire bu tabloya göre alt bölgeleri olan aşağıdaki illere tayin talebinde bulunabilir.

 • Rize, Kütahya, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Bolu
 • Sinop,Tokat,Yozgat
 • Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum,
 • Şırnak, Muş, Siirt, Van, Kars, Bitlis

Ayrıca personelin talebi durumunda il merkezinden, ilçe, köy, beldelere, ilçe merkezlerinden , köy ve beldelere atayin talebinde bulunulabilir.

Üst bölgelere tayin talep edilebilir mi?

Mevzuatlara göre Alt bölgelerde bulunan personeller üst bölgelerine tayin talebinde bulunamazlar. üst bölgelere geçemek için mazeret ve ünvan değişikliği dışında üst bölgelere dönem tayini haricinde geçiş yapılamaz. Üst bölgelere geçiş yapabilmek için, bulunduğunuz branşın o kurum için ihtiyacın kalmaması, yönetici ataması, Hizmet gereği atama sebebşyle yapılabilir. tabi Bu atamalarda gene mevzuat çerçevesinde yapılır. Örneğin bilirkişi, uzman veya yabancı dil sebebiyle personel, bakanlığa direkt olarak tayin yapılabilir.

Mazeret tayinleri nelerdir ?

Mazeret tayini zoruri sebebler dolayısı ile personelin bulunduğu ilde çalışamayap başka bir ile tayin edilmesi durumudur. Bu mazeretleri ve olasılıkları aşağıda açıklayalım.

Sağlık Nedeniyle tayin

Personelin kendisinin, yada birinci derece akrabalarının sağlık durumlarının bozulması ve bulunduğu ilde tedavi, bakım ya da rehabilitasyonu mümkün değil ise bu durumda personel sağlığı için başka bir ile tayinini isteyebilir. Personel Sağlık sebebiyle tayin edilirse, sağlık probleminin sona ermesi sonrasında tekrar eski çalıştıkları yere atanırlar.  (Bu konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz)

Eş Durumu sebebiyle tayin

Personelin evlenmesi durumunda bütün bakanlıklar Aile birliğinin sağlanması için eşleri ikisininde ortak olarak çalışabilecekleri bir yerde görevlendirebilirler. Burada iki önemli kriter var, eşler eğer aynı ünvan ve pozisyona sahip ise,  Sağlık Bakanlığında bu personeller bakanlığın uygun görduğu C yada B bölgelerinden birinde aile birleşimi için tayin taleplerini onaylar.

Örneğin ikiside Hemşire ünvanında olan personeller eğer A yada B bölgelerinden birisinde ise C yada D hizmet bölgelerinden birinde talep halinde tayin yapılabilir. fakat eşlerden birisi A bölgesinde Diğer D bölgesinde ise A bölgesinde olan personel D bölgesine yada ikisi için ortak olan C bölgesinde bir ile tayinleri yapılır. Eş durumu Tayinlerdinde temel esas Ast olan personel Üst olan personelin olduğu İl e tayini yapılmasıdır. ast veya Üst sıralaması şu şekildedir : İl sağlık müdürü-> başkan -> Başhekim -> Eğitim Görevlisi -> Başasistan-> Yan Dal Uzmanlığı-> Uzman Tıp Doktorları-> Tıp- Doktoru- >Uzman Diş tabibi- > Diş tabibi-> Hekim Dışı Sağlık Personelleri

Eş Durumu Sebebiyle tayinleri şöyle bir tablo ile kısmen açıklayabiliriz.

1. Eş, Kadro Derece 2. Eş, Kadro Derece Aile Birleşimi
C Grubunda 7-2 Doktor B grubunda 8-3 hemşire 1. Eşin olduğu İl
C Grubunda 7-2 Doktor A grubunda 3-2 hemşire 1. Eşin Olduğu İl
A Grubunda 7-2 Hemşire A grubunda 7-2 hemşire C yada D Bölgelerininde bir İL
D  Grubunda 7-2 Tıbbi Sekreter B grubunda 3-1 Hemşire 1. Eşin Olduğu İl
C Grubunda 7-2 Ebe B grubunda 8-3 hemşire 1. Eşin olduğu İleTayin

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir, fakat esasen ve basit olarak, astlar üstlerin olduğu yere, ve öncelikle C yada D bölgesinde bir ile tayin yapılabilir.

Eğitim durumu sebebiyle tayin

Sağlık Bakanlığı Personel leri eğitim sebebiyle eğitim gördükleri ile tayin talebinde bulunabililer. fakat bu bölümün çalıştıkları ünvanın üst öğrenim olması şartı vardır. Lise Mezunu Hemşire ler Üniversitelerin Hemşirelik bölümlerini kaznamaları durumda, kazandıkları üniversitenin olduğu ile tayin talebinde bulunabilirler. Üst öğrenim olma durumu Yüksek Öğretim Kurumu ( YÖK  )tarafından belirlenir. Ön Lisans mezunu tıbbi sekreterlerin hemşirelik bölümü kazanması durumunda ise bu durum geçerli değildir. Zira hemşirelik Tıbbi Sekreterliğin üst öğrenimi sayılmıyor. bu konu ile ilgili tabloya memurlar.net sitesinde yayınlanmış bir tablo bulunmaktadır.

Eğitim durumu nedeniyle yapılan tayinler eğitim durumunun sona ermesi ile biter ve personel tekrar eski görev yaptığı yere resen tayin edilir.

Güvenlik sebebiyle tayin

bu durum ise personelin bulunduğu ilde kendisi veya koruması altında olan akrabaları (Eş, Çocuk, Anne, Baba) ile ilgili mal ve can güvenliğini tehdit altında ise bu personel bunu mazeret göstererek tayin talebinde bulunabilir. Bu personeller Bölge Hizmet gruplarından C yada D bölgesindeki bir ile tayin edilebilirler.

Tayin edilen yere gitmek zorunlu mu?

Eğer hizmet gereği değil ise tayin edilen yere gitmek zorunlu değildir. yalnız dönem tasyini sırasında tayini çıkan personel, eğer tayin edildiği yere gitmez ise En az 2 dönem boyunca dönem tayini isteyemez.

 

Sağlık Bakanlığı Tayin İşlemleri Hakkında Herşey” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir