Ne Olacak Bu Döner Sermaye nin hali ? - Sağlık Bilimleri Fakultesi

Ne Olacak Bu Döner Sermaye nin hali ?

Ne Olacak Bu Döner Sermaye nin hali ?

Özelikle son dönemlerde neredeyse tüm hastanalerde döner sermayelerin sfırılanması ile özelikle Hemşire maaşları, Ebe maaşları gibi maaşları memur maaşı ile aynı düzeye geldi. Mesleki sroumluluk, çalışma şartlarına ve iş yüküne göre abes hale geldi. Döner Sermaye dağıtımında acilen hakkaniyetli dağıtılması için çözüm bulunması gerekiyor

Dönerler Sıfırlandı Personel Mutsuz

hastanelerin çeşitli giderlerinin ve bazı personellerin maaşının yükü döner sermaye iile ödenmesi sebebiyle sağlık personelinin sırtına yüklenmiş durumda. ” Az çalışan, çok çalışan arasında fark olmalı mantığıyla gidilen bu yolun sonu ne yazıkki mutsuzluğa çıkmıştır.

Sağlık personellerinin çalışma motivasyonunu iyice düşüren bu durum için acilen önlem alınmalı ve net ve uzun soluklu bir çözüm bulunmalıdır.

Döner sermaye ödemelerinin her geçen ay azalması ve bazı hastanelerde sıfırlanması, yoğun ekonomik krize karşı maaşı eriyen Sağlık çalışanlarını darboğaza sokmuştur.

Bunun yanı sıra Döner sermaye ödemelerinin de emekliliğe yansımıyor oluşuda haksızlığın boyutunu katlamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Sağlık personelleri döner sermayelerin azalması, hatta bazı hastanelerde sıfırlanmasından dolayı rahtasızdır ve bu rahatsızlık bugün değilse yarın iş motivasyonuna etki edecektir.

Konu ile ilgili mutlaka adım atılmalıdır. Bir çok sendika konu ile ilgili şikayetlerini belirtmiş çözüm için adım atılmasını istemişlerdir.

İşte Bazı Sendikaların Döner Sermaye konusundaki görüşleri

Genel Sağlık-İş Sendikası  : Döner Sağlıkçıya Dönmüyor

Türk Sağlık-Sen : Sıfırlanan Döner Sermayeye Acil Çözüm Gerekli

Sağlık-Sen : Döner Sermaye 

Hastanelerde Döner Sermaya nasıl dağıtılır ?

öncelike Döner sermaye, hastanenin ay içindeki toplam tahakkuku üzerinden hesaplanır ve her bir personelin ünvanı, görevi, çalışıtığı birim, eğitim ve öğretime katkısı gibi çeşitli veriler üzerinden bir katsayı hesaplanır ve personelin döner sermaye ile ödenecek belirlenir.

Personelin o ay aldığı sabti ek ödeme bürütünün, haklettiği ek ödemesinden çıkarılması ile bulunur.

yani eğer personel o ay 1400 tl döner sermaye haketti ise ve sabir ek ödeme brütü 1200 tl ise bu personele 200 tl daha odeme yapılaması ggerekir. Burada dikkat edillmesi gekren toplan tutardan Brüt ek ödeme nin çıkması sonrasıdır. yani personele tam olarak 1400 tl geçmez.

Bu personelin o ayki maaşı bu ödemeye göre 2300 tl civarıdır dolayısı ile personelin o ayki tyoplam maaşı 3900 tl2den az olacaktır. Görüldüğü üzere matah bişeymiş gibi gösterilen döner sermayta ödemesi de dahil, bu personel en düşük memur maaşına yakın maaş alacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir