Klinik Sahada Öğrenci Hemşireler - Sağlık Bilimleri Fakultesi

Klinik Sahada Öğrenci Hemşireler

Klinik Sahada Öğrenci Hemşireler

Ülkemizde hemşirelik bölümü bulunan üniversite sayısı oldukça fazla. Yetiştirilen ve dönem içinde klinik sahada uygulama yapan yüzlerce öğrenci hemşire bulunmaktadır. Hemşirelik eğitimi teori ve uygulama eğitimden oluşmaktadır. Hemşirelik öğrencileri, klinik uygulama ile etkin bilişsel ve hizmet sunumunda gerekli olan profesyonel yeterlilik, iletişim, karar verme ve ekip üyesi olarak çalışabilme becerilerini geliştirir.

Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin klinik sahadaa uyguladıkları bakım girişimlerini derslerde ve laboratuvarda

Öğrenci Hemşireler
Öğrenci Hemşireler

öğrendikleri şekilde gerçekleştiremediklerini ve bu konuda çalışan hemşirelerden yeterince destek göremedikleri gözlemlenmiştir.

İstanbul’da klinik sahada çalışan hemşirelereler ile yapılan bir araştırmada; Öğretim üyelerinin klinikte olmaması nedeniyle öğrenci değerlendirmesinin etkin yapılamaması, akademisyen ve çalışan hemşirelerle ortak bir uygulama komisyonu oluşturulması  gibi söylemler ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonucunda klinikte bulunan öğrencilerin daha verimli olabilmesi için ortaya çıkan öneriler;

1- Akademisyen ve klinik hemşirelerle ortak bir uygulama komisyonu oluşturulması.

2- Hemşirelik eğitimi veren üniversitelerde hemşirelik simülasyon laboratuvarlarının kurulması.

3- Klinik uygulama öncesi oryantasyon programın uygulanması.

4- Halen kliniklerde görev yapan rol model hemşirelerin teorik eğitimlere katılmalarının sağlanması ve buna yönelik yasal mevzuatın oluşturulması.

Sonuç olarak ülkemizde hemşirelik öğrencilerinin sayısı göz önüne alınarak akademisyen ve çalışan hemşirelerin, üniversite ve hastanelerin uyum içinde olmasını bütünleşmesi gerekmektedir. Bugünün öğrencileri yarının çalışanları olacak.  Kaliteli eğitim ve uygulama kaliteli bir gelecek demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir