Fizyoterapi Taban Puanları - Sağlık Bilimleri Fakultesi

Fizyoterapi Taban Puanları

Fizyoterapi Taban Puanları

Fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR), Hipokrat döneminden itibaren günümüze kadar var olan bir meslektir. Son dönemlerde de üniversite tercihlerinde çok fazla tercih edilen 4 yıllık bir bölümdür.Sizler için fizyoterapi taban puanlarıFizyoterapi başarı sıralamaları,  Fizyoterapi üniversite kontenjanları bir araya getirdik.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Fizyoterapi Taban Puanları ) Yıllara Göre Değişimi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü puanları her geçen yıl farklılık göstermektedir. Yapılan sınavların zorluğu ya da fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü tercih edep kazanan öğrencilerin yerleşme puanları da bu değişime bir etkendir. Tercih yapılırken başarı sıralaması bu yüzden önemlidir. Son zamanlar da fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne olan ilgi oldukça artmıştır. Bunu ve fizyoterapistlere olan ihtiyacı göz önüne alarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü puanları ileride daha da yükselebilmesi büyük bir olasılıktır.

Fizyoterapist Kimdir?

Sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık yüksek okulu fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler fizyoterapist ünvanını alırlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler doktor ünvanını alamazlar. Başarılı biten  lisans eğitimi sonucu yüksek lisans ardından doktora yaparlarsa doktor olabilirler.

Fizyoterapistler sadece kol bacak omuz vs uzuv ağrılarına bakan ya da sporcuların sakatlıklarında işe yarayan insan değildirler. Bir fizyoterapist hastada haraket bozukluğuna neden olan sakatlanma, yaralanma, hastalık veya yaşlılığın getirdiği  ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim ( tıp fakültesinden mezun olup uzmanlığını fiziksel tıp üzerine alan doktorlar / fiziatrist) tarafından tanı konulduktan sonra gereken fizyoterapi yöntemlerine uygun ve dünyada ki tüm fizyoterapistler tarafınca onaylanan tedavi yöntemleri ile hasta bireyin daha sağlıklı olmasına ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan kişilerdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon diğer bir adıyla fizik tedavi, doğuştan veya sonradan geçirilen bir sakatlığın fizyoterapistlerin yardımı ile iyileştirilmesidir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ise öğrencilere uygun eğitimi vererek fizyoterapist yetiştirir ve topluma  daha verimli olabilmek için araştırmalar yapar.

Fizik tedavi zor ve uzun bir süreçtir. Hasta bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sıkıntılı günler yaşadığı zamanlardır. Bir fizyoterapist işinde iyi olduğu kadar iletişimde de iyi olmalıdır. Her zaman sabırlı ve hoşgörülü davranması gerekir.

Fizyoterapistlerin Çalışma Alanları Nerelerdir?

Bir fizyoterapist hastanelerde ( fizik tedavi, otopedi, kadın doğum, nöroloji, pediatri servislerinde), rehabilitasyon merkezlerin ve özel hastanelerde, ayaktan teşhis ve hizmet veren sağlık kurumlarında, spor klublerinde, huzur evlerinde, kaplıca merkezlerinde, endüstri alanında, okullarda, termak otellerde, birinci basamak sağlık kurumlarında, engelli okullarında çalışabilirler. KPSS puanları ile üniversite eğitim ve araştırma hastanelerine başvurabilirler. Ayrıca uzman bir hekim ( fiziatrist) ile klinik açabilirler.

Tek bunlarla sınırlı değildir. Bir fizyoterapistin çalışabileceği alanlar oldukça geniştir. Yaklaşık 50 farklı birimde çalışabilirler. Fizyoterapistler de doktorlar gibi belli bir alan üzerine yoğunlaşabilir. Örneğin solunum fizyoterapisti, doğum fizyoterapisti, evde sağlık hizmetleri fizyoterapisti, yoga ve pilatas için fizyoterapist gibi. Ülkemizde tek bir alan üzerine kendini geliştiren uzmanlaşan fizyoterapistlerin sayısı oldukça azdır. tüm bunlar Fizyoterapi Taban Puanları nı artırıcı etmenlerdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Atamaları Nasıldır?

Ülkemizde fiyoterapist ihtiyacı oladukça fazladır. Her geçen gün yaşanan kazalar, doğum ile ortaya çıkan fiziksel sorunlar ya da yaşlılıkla birlikte gelen ağrı ve fonksiyon bozuklukları fizyoterapistlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Ama ne yazık ki atamalarla bu ihtiyaç giderilmemektedir.

2018 de 53 üniversiteden mezun olan öğrecilerde dahil olmak üzere yaklaşık 15 bin mezun fizyoterapist bulunmaktadır. 2018 atamalarında ise toplamda sadece 400 fizyoterapist KPSS puanı ile devlet birimlerine atanabilmiştir. KPSS atama punları ise diğer bölümlere göre oldukça yüksektir. 2018/5 atamaların da en düşük 86 puan ile İstanbul Esenler kadın doğum ve çocuk hastalıkla hastanesi alım yapmıştır. En yüksek puan ise 91 puan ile Mardin Nusaybin devlet hastanesine yerleşmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Zor mudur?

İyi bir fizyoterapist olmak için iyi bir eğitim almak ve her an kendinizi geliştirmeye hazır olmanız gerekir. Fizyoterapistler hasta sağlığı ve refahı için oldukça büyük öneme sahiptirler. Bir fizyoterapist ne kadar iyi ise hastaları da o kadar iyi olur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Temel olarak anatomi ve fizyoloji dersi üzerine ilerleme vardır. Sağlık dili latince olduğu için fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü dersleri de latince ağırlıklıdır.

1. sınıfta daha çok teori dersleri vardır. 2. ve 3. sınıfta teorik derslerinim yanın bikaç haftalık klinik stajları olur.  Son sınıfta ise ağırlıklı olarak uygulamalı dersleri vardır. Dönem içinde klinik staja çıkarlar. Eğer üniversite zorunlu tutarsa yaz  stajları da vardır.

Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar?

Fizyoterapi taban puanları
Fizyoterapi taban puanları

KPSS ile atanan fizyoterapistler devlet memuru olurlar. 2018 de fizyoterapist  maaşları 2.980₺ olarak belirlenmiştir. Buna ek fizyoterapistler nöbet ve performans ücreti, ek mesai ücreti, çocuk sayısı, çalışan eş durumu ve bekar olma durumuna göre de ek ücret alırlar. Göreve başladıktan sonra çalışma süresi ve kıdem arttıkça maaşlarda artış olabilir.  Yani toplam olarak 3500-4500₺ maaş alırlar.

Doğuda görev alan fizyoterapistler, doğu görevi yaptığı için batı da olanlardan biraz daha fazla kazanmaktadır.

Özel sektörde çalışan fizyoterapistler ise kamu da çalışanlara göre daha fazla maaş alırlar. Artan fizyoterapist ihtiyacına göre maaşları da artmaktadır. Özel sektörde çalışan bir fizyoterapist 4000-7000₺ arası ücrer almaktadır.

Fizyoterapi Bölümünü seçecekler için tavsiyeler;

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar daha az haraket etmeye başladı. Hareketsizlik sonucu insanlarda ağrı ve fonksiyon bozukluğu kaçılmaz bir sondur. Bu da her geçen gün fizyoterapiste olan ihtiyacı arttırmaktadır. Artan ihtiyaç sebebiyle geleceği olan bir meslektir.

İş yükü diğer sağlık personelleriyle hemen hemen aynıdır. Fakat hastaların psikolojik durumu olumsuz olduğu için iletişim biraz zor olmaktadır. Yinede  tedavi sonunda iyileşen her hasta bir başarı demektir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü tercih edecek öğrencilerin belirli özellikleri olması gerekir. Fen derslerine ilgi duymak, insanlarla iletişiminin iyi olması, sabırlı ve hoşgörülü olması gibi. Her insan fizyoterapist olamaz. Özel bir meslektir fizyoterapistlik.

Fizyoterapistler sihirli ellere sahiptir. Nereye dokunması gerektiğini bilir ve dokunduğu zaman ağrılara son verir.

Toplumumuzda fizyoterapistlerin değeri olması gereken yerde değildir. Halkımız  ihtiyaç duymadığı sürece fizyoterapistlerin hiç bir iş yapmadığını ve yüreyen banka olduklarını düşünürler. Ama durum böyle değildir. Fizyoterapistlerin ağır sorumlulukları vardır. Çalışma alanları geniş ve zordur  bunun karşılığında aldıkları maaş ise abartılacak seviyede değildir. Maaşlarım normal bir kamu memuru ile aynı derecededir.

Bir fizyoterapist her zaman yenilikçi ve açık fikirli olmalıdır. Kendini geliştirmelidir. Bir fizyoterapist ne kadar iyi olursa karşısına gelen hasta bireyin yaşam kalitesinide o kadar arttırır.

Fizyoterapistler doktor değildirler. İlaç yazmaya yetkileri de yoktur. Fizyoterapistler hastaların yararı için çalışırlar. Ameliyat gibi cerrahi işlemlerin olmaması için hastalarına uygun fizik tedavi ile iyileştirmeye çalışırlar.

Toplumumuz fizyoterapistlerle masörlerin aynı olduklarını düşünür. Tabiki yanlış bir düşünce. Fizyoterapistler sadece 2. sınıfta tıbbi masaj dersi alırlar ve bunu gerek gördüğü yerlede kullanırlar. Masörler ise masaj üzerine açılan kurslardan ya da fizyoterapistlerin bikaç aylık eğitimleri ile sertifikalı masör olurlar. Masörler sadece masaj yapabilirken bir fizyoterapist daha fazlasını yapar. İkisini aynı meslekten saymak yanlıştır.

Fizyoterapi Taban Puanları, ve başarı sıralarmalı hakkındaki yazımız hakkındaki yorumlarınız yazabilirsiniz.

Fizyoterapi Taban Puanları için tıklayınız

Fizyoterapi Taban Puanları için tıklayınız

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir