Evde Sağlık Hizmetleri,Özel Hemşirelik, Sağlık Kabini | Sağlık Bilimleri

Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kabini, Özel Hemşirelik

Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kabini, Özel Hemşirelik

Değerli meslektaşlarımız,  hemşirelik, ebelik  gibi profesyonel sağlık çalışanları lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra hedefleri genel olarak Devlet kadrolarından yer almak istiyor. Devlet kadrolarında çalışan hemşirelerin maaşları  hakkında şu yazımızda açıklamalar yapmıştık.  Fakat  devlet kadrıoları dışında bu mesleklerin çalışabileceği ve çok daha fazla kazanç elde edebileceği alanlarda bulunmaktadır. bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; Sağlık Kabini açmak, Özel Hemşirelik yapmak, Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık hizmetleri veren şirketleriin Özel Hemşire ilanları na başvurmak.

Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu bölümü bitirenler çeşitli firmalarda yada kendi kurdukları evde sağlık hizmetleri veren firmalarda özel hemşirelik hizmetleri de verebilmektedirler.Bu hemşireler profesyonel sağlık bakımı ile birlikte hastanın konforlu yaşamı ve sağlık hizmetlerinin takibi gibi hizmetler yaparak devlet memuru iken alacağı hemşire maaşına oranla çok daha falza para kazanabilmektedirler.

Özelikle son yıllarda  Evde sağlık hizmetlerinin önemi ve farkındalığın artması  özel hemşirelik hizmeti veren firmalar için kazanç kapısı olmaya başlamıştır. Bu yazımız da Özel hemşirelik nasıl yapılır, kimler Özel Hemşire olabilir, Sağlık kabini Nedir ? Sağlık kabini açma şartları nelerdir?  Özel Hemşirenin görevleri, yetkileri, ve sorumlulukları konularını anlatacağız. Yazımız aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Özel Hemşirelik Nedir ?
 • Kimler Özel Hemşire olabilir ?
 • Özel Hemşire İlanları ?
 • Özel Hemşire Maaşları,  Kazançları
 • Sağlık Kabini Nasıl Açılılır ?

Özel Hemşirelik Nedir ?

Bir çok hasta yakını evdeki hastalarına hastane ortamında yapılması gerekmeyen yara bakımı, sonda değiştirilmesi, ilaç uygulamaları gibi işlemler için hastanın konforunu bozmamak için , Özel hemşire arıyorum ilanları bırakıyor. Özel hemşirelerden istenen ise hastasının daha iyi ve konforlu olarak yaşamına devam etmesi.

Özel hemşirelik; bir yada bir kaç hastaya hastalıklarının takibi, tedavilerinin uygun ortam ve uygun şekilde uygulanması, gerekli hallerde hastanın hastaneye nakli, yada hastaneler arası sevkinin uygulayan, hemşire diplamasına sahip kişilerdir. Bu kişiler devlette çalışmazlar.

Özel hemşirelik yapmak isteyen meslektaşlarımız en azından belli hastalıklarda tecrube sahibi olması ve o hastalığın semptomları kullanılan ilaçların etkilerini, ve yan etkilerini, varsa protezlerin doğru kullanımını ayrıca hastanın doktor randevularını iyi takip etmeleri gerekmektedir.

 

Kimler Özel Hemşire olabilir ?

Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kabini, Özel Hemşirelik
Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kabini, Özel Hemşirelik

Özel hemşire olabilemek için, Üniversitelerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak yeterlidir. Fakat bu iş özel bir iş olacağından hastaların yada hasta yakınlarının önceliği mutlaka iş tecrübesi olacaktır. Bu bağlamda daha önce özel ya da devlet hastanelerinden hemşirelik yapmış kişiler hastalar için tercih sebebi olabilir. Yeni Mezun olmuş meslektaşlarımız mumkun olduğunca tecrübelerini geliştirmeleri ve anlaştıkları firmalarının hizmet verdiği spesifik tedavilerin ayrıntılarını çok iyi öğrenmeleri önemlidir.

Özel Hemşire İlanları ?

Özel hemşireilanlarını genel olarak çeşitli ilaç firmaları, özel sağlık hizmeti veren firmalar, Hasta bakım ve takip firmaları vermektedir. bu firmalar vergiye tabi firmalar olup yaptıkları tümö iş ve işlemlerin karşılığındaki kazançlarını vergilendirirler.

Bazı İlaç firmaları, özel tedavi düzenlenen hastalarını ilaç takibinin ve hemşirelik hizmetlerinin verilmesi için özel hemşire ilanı açabilirler. bu firmalar kadrolarında hemşire çalıştırdıklarını devlet kurumlarınıa bildirmek zorundadırlar.

Bunun haricinde şahıslar da kendi ilaç takiplernin yapılması, hastane işlemlerinin yapılması ve hastalık takiplerinin yapılması, bakıma muhtaç hastaların ilaç ve yara bakımlarının yapılması için özel hemşire aramaktadırlar. özelikle büyük şehirlkerde yoğun bir şekilde aranan bu meslek profesyonelleri, çeşitli parenteral uygulamaları hastane ortamında yapmalı ve takip etmelidir. herhangi bir ilacın yan etki gostermesi sonucu hastanın sağlık kuruluşuna sevki çok daha zorlu ve tehlikeli olabilir. meselktaşlarımız bu konuda dikkatli olmak zorundadırlar.

Özel Hemşire maaşları,  Kazançları

Özel hemşirelik yapmak isteyen meslektaşlarımız öncelikle yapacakları işin insan ile ilgili olduğunu ve amacın sağlıklı yaşam olduğunun tekrar tekrar bilmelidir. Özel hemşire maaşları firmalara göre değişiklik göstermekle birlikte,

Evde Sağlık Hizmetleri veren firmalarda 4000 TL civarı

İlaç firmaları ( takip edilecek hastaların yoğunluğuna göre değişmekle birlikte) 4000-6500 TL + araba + yakıt

Şahsi özel hemşire ise asgari 5000 TL den başlamaktadır.

Özel Sağlık Hizmetleri Firması, Evde Sağlık Hizmetleri Firması, Sağlık Kabini Nasıl Kurulur ?

Sağlık hizmetleri sadece ülkemizde değil tüm dünyada önemli konumda olan ve aslında yoğun talebi olan hizmettir.Ülkemizde çok yayguın  olmasa da sağlık hizmeti veren çeşitli firmalar bulunmaktadır.

Öncelikle bilinmesi gereken bu firmalar sağlık bakanlığı denetimine tabii olurlar ve ruhsatlarını sağlık bakanlığı adına il sağlık mdürülüklerinden alırlar. bu konu ile ilgili 17/10/2011 tarihli sağlık bakanlığı genelgesinde bulunan tüm şartları sağlamak gerekir.

Sağlık Kabini Nasıl Açılır

Sağlık hizmetleri verecek bir işletme kurmak için asgari aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

 1. Sağlık kabini açma yetkisine sahip kişinin başvuru dilekçesi
 2. Ebelik, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik bölümlerinden mezun olduğuna dair üniversite diploması örneği.
 3. Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 4. 4 adet yeni çekilmiş portre vesikalık fotoğraf,
 5. İkametgah belgesi,
 6. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurumu tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak yapomasında sakınca olmadığına dair belge,
 7. Yine kamu personelleri için  çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihten itibaren, kişinin personeli olduğu kurumca gerekli işlemlerin (maaş ve ödemelerde değişiklik) yapılacağına dair belge,
 8. Sağlık kabininin bulunduğu yerdeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi, (bu işlemi artık Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından yapmaktadır.)
 9. Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzemelerin bulunduğu liste (Ek-4’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacaktır.)
 10. verilecek hizmetlerin ve yardımların listesi (Ek-5’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesinden oluşturulacaktır.)
 11. Bulunduğu yerdeki  Toplum sağlığı Merkezi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, “Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hakkında Genelge” ye uygun olduğuna dair TSM hekimi ön denetim  raporu.
 12. Eğer açılacak firma ortaklı olarak açılacak ise, bu ortaklarının tamamını gösteren Ticaret Sicil Belgesi ile bu ortakların tamamının Ebe, Hemşire ya da Sağlık memuru olduğunu gösteren belgeler.
 13. Yine Eğer ortaklık durumu söz konusu ise kimin mesul müdür olacağını gösteren belge.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir